Liquidity

Blog

NLInvesteert

Ik ben blij jullie te kunnen meedelen dat ik mij als partner heb aangesloten bij NLInvesteert.

Als regio directeur West-Brabant van NLInvesteert en co-financier heb ik toegang tot een groot netwerk van financiers en investeerders. Samen met een professioneel team van NLInvesteert zijn wij in staat om op creatieve wijze de financiering voor de ondernemer te realiseren. Door deze samenwerking heb ik ook een platform van investeerders achter mij staan en kan ik de ondernemers nog meer toegevoegde waarde bieden. Ook na de succesvolle financiering blijven wij persoonlijk betrokken bij de toekomst vanuw bedrijf.

Heeft u ook een financieringsbehoefte? Neem dan contact met mij op. Ik kom graag een keer bij u langs om een kopje koffie te drinken.

Sandra Schrauwen 06-38292095

Afgelopen week hebben Dirkjan Takke, Algemeen Directeur van NLInvesteert, en ik zelf de samenwerking formeel bekrachtigd.

Posted in: Liquidity Algemeen

Leave a Comment: (0) →

Persbericht referentie Florijnz

PERSBERICHT
22 januari 2015

MBO Uniekaas door Antea Participaties winnaar DCFA Deal of the Year Award.

De management buy-out van Uniekaas door Antea Participaties is woensdag 21 januari 2015 door de onafhankelijke jury verkozen tot winnaar van de DCFA Deal of the Year Award. Antea Participaties heeft in 2014 met het zittende management Uniekaas aangekocht van Parcom Capital. De jury was onder de indruk van het doorzettingsvermogen en de creativiteit van Antea Participaties om de onvoorziene omstandigheden (zoals de Rusland crisis) te overwinnen en de transactie tot stand te brengen. Daarbij had de transactie een bijzondere mezzanine financieringsstructuur en was deze multidisciplinair van karakter. Robert De Boeck van Antea Participaties nam de award in ontvangst.

Goede tweede werd de Sator-LKQ deal die begeleid is door onder andere Danielle Dix van Dijkstra Voermans, waarbij gelijktijdig 5 grossierorganisaties zijn overgenomen. Derde werd de bedrijfsopvolging bij het familiebedrijf Janssen Beatrixhaven die succesvol is begeleid door Aeternus Corporate Finance.

Bijzondere vermeldingen waren de QCP financieringstransactie begeleid door Bert Lippens van EY, de redding van Parvari door Huub Nunes van Nunes Consulting Group en een door crowdfunding gefinancierde transactie door Sandra Schrauwen van Liquidity en Hans Minnaar van Florijnz Corporate Finance.

De DCFA Deal of the Year Award werd voor de 2e keer uitgereikt door juryvoorzitter Peter Paul de Vries (Value8). Daarnaast bestond de onafhankelijke jury uit Peter Rikhof (Brookz) en Sjoerd Mol (Benvalor en bestuurslid DCFA). Het gaat bij de DCFA Deal of the Year Award niet om de dealsize. Ingezonden deals zijn getoetst op het multidisciplinaire karakter, creativiteit en complexiteit.

De Dutch Corporate Finance Association (DCFA) is een landelijke vereniging voor financiële professionals. De DCFA is met circa 200 individuele leden de grootste vereniging op haar gebied en stelt zich ten doel kennis te delen en een netwerk te creëren voor managers en ondernemers uit de zakelijke financiële sector, met corporate finance en fusies & overnames als specialisme.
Bron.

Posted in: Geen categorie

Leave a Comment: (0) →

Artikel referentie Select

Financieringsalternatief

CROWDFUNDING kan wel degelijk een rol spelen bij de financiering van een bedrijfsovername, zo bleek onlangs tijdens een symposium van de Dutch Corporate Finance Association. Vooral bij kleinere deals wordt crowdfunding steeds vaker ingezet.

Crowdfunding is het afgelopen jaar in Nederland opnieuw spectaculair gegroeid. Uit cijfers van onderzoeksbureau
Douw&Koren blijkt dat in de eerste helft van 2014 via crowdfunding meer dan 23 miljoen euro werd opgehaald.
Deskundigen verwachten dat over heel 2014 in totaal vijftig miljoen euro wordt opgehaald en dat dit bedrag in 2015 zal verdubbelen naar honderd miljoen euro. Bij crowdfunding gaat het in het merendeel van de gevallen nog om financiering van kleine projecten en start-ups. Maar in toenemende mate kan crowdfunding ook een onderdeel zijn van de financieringsmix van groei- of overnamefinanciering.

Deadlock situatie
Dit bleek vorige maand tijdens een themabijeenkomst van de Dutch Corporate Finance Association (DCFA) in Utrecht. Onder de titel ‘Financieren van overnames met Crowdfunding’ presenteerden Hans Minnaar (Florijnz Corporate Finance) en Sandra Schrauwen (Liquidity Strategic & Corporate Finance) gezamenlijk een overnamecase die ze hadden begeleid. Het ging om een relatief jong bedrijf met twee miljoen omzet en vijf medewerkers. Voor de overname was in totaal 400.000 euro nodig, maar de bank wilde niet financieren en de koper – het ging om een management buy-out – had nauwelijks eigen geld. Minnaar: ‘Op zich zag de business-case er voor de komende drie jaar prima uit, maar we zaten toch even in een deadlock situatie. Banken doen bijna niets meer in het segment onder de één miljoen euro.’ Samen met de ondernemer gingen de twee adviseurs op zoek naar alternatieve financiering. Naast een informal en een buy-in manager, die samen bereid waren 100.000 euro eigen vermogen te verstrekken, besloten ze de casus op het crowdfundingplatform Geldvoorelkaar.nl te zetten. Schrauwen: ‘We hebben eerst een businessplan geschreven, inclusief cijfers, prognoses en volledige onderbouwing. Dat werd ingediend bij Geldvoorelkaar die het project binnen drie dagen hebben goedgekeurd. Vervolgens hebben wij en de ondernemer onze netwerken benaderd, waaronder 700 klanten van het bedrijf zelf. Hoewel de publicatieperiode 120 dagen was, hadden we binnen negen dagen 250.000 euro vreemd vermogen opgehaald.’ Met de investering en de opgehaalde lening werd vervolgens de bestaande eigenaar uitgekocht door de zittende directeur en de nieuwe buy-in manager. De totale doorlooptijd van de deal was minder dan vier maanden.

Serieuze voorwaarden
Volgens Minnaar laat deze ge nancierde case zien dat crowdfunding een interessant financieringsalternatief kan zijn bij kleinere overnames. Minnaar: ‘De sweetspot zit bij transacties tussen de 100.000 en 750.000 euro. Belangrijk is dat er voldoende kapitaal beschikbaar is naast het vreemd vermogen en dat er voldoende aflossingscapaciteit is bij verschillende scenario’s. In die zin zijn de voorwaarden niet minder serieus dan bij een bank-financiering.’
Bron.

Posted in: Geen categorie

Leave a Comment: (0) →